Escorts HK Massage,

伴遊帶領客人遊玩當地名勝

可惜,當經濟一轉差,伴遊生意首當其衝,客人都不願再花費大量金錢於囡囡身上,情願有需要時到桑拿或夜總會找小姐解一時之快。而伴遊負責人亦承認,現時生意比起好景時下跌九成,即使劈價求售都冇客要。女伴遊願意劈價的確係相當罕有,皆因「女伴遊」於業界位高權重,由於囡囡質素極之高,一般夜總會、桑拿囡囡根本不能相提並論。除了有姿色,更有學識,一般英語溝通及餐桌禮儀兼備,絕對可以出入任何大場面,令客人產生虛榮心。所以女伴遊市價一直企硬,今次劈價都冇客要,難怪要再諗計仔。由於缺乏港台客支持,內地夜場生意現時非常慘淡,有傳東莞已有近百間夜場相繼倒閉,又或賣盤轉型。其實唔單止娛樂場所受影響,個體戶如二奶又或伴遊經營都非常困難,不少囡囡都慨嘆,想賣淫都冇機會!一直依賴港客生存嘅女伴遊自言更難搵食,事關伴遊嘅職責係當客人需要出外公幹或旅遊時,就會找「負責人」介紹massage伴遊,然後由伴遊帶領客人遊玩當地名勝,但其實離不開飲飲食食,令伴遊養成貪威識食性格,而客人亦醉翁之意不在酒,只在乎有美相伴跟出跟入,漫漫長夜有人解決需要而已。